top of page

РЕЗУЛТАТИ

Вижте резултатите от проекта

IO1: Подход за обучение по проекта ArtCRelief

IO1 цели създаването на цялостен и многоизмерен подход за обучение за култивиране на предприемачески умения и компетенции на ACCP и тяхната подготовка за следване на нови бизнес модели, основани на сътрудничество, иновации и дигитализация. Той ще съчетава резултатите от обучението (LO), съдържанието на обучението (TC) и методологията за обучение (TM).

Изтеглете окончателния отчет на IO1 като натиснете тук.

IO2: Учебен материал за подготовка на ACCPs за новата ера след пандемичната криза

След приключването на IO1 ще бъдат създадени учебни материали и материали за самоподготовка, за да бъдат качени на платформата за електронно обучение, която ще бъде разработена в IO3. Материалите за самоподготовка ще бъдат разработени за всяка учебна единица според нейното съдържание и ще следват принципите на дистанционното обучение и електронното обучение. Материалите за самоподготовка ще включват кратки презентации на теоретични знания, кратки видеоклипове, кратки набори от инструменти (материали за четене с насоки за адаптиране на нови бизнес модели и използване на нови технологии), обучителни дейности, презентации на добри практики и библиотека от онлайн съдържание.

IO3: Платформа за електронно обучение и сътрудничество на ACCPs

Електронната платформа на ACCPs ще бъде инструмент с отворен код, лесен за използване, интерактивен и атрактивен инструмент. Електронната платформа ще позволи дистанционно обучение, стрийминг сесии и създаване на групи дискусии за споделяне на идеи и документи, публикации и други материали, а също така ще улесни общуването чрез публични или частни съобщения.

Liquid Gel
bottom of page