top of page

ИНОВАЦИИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Проектът ArtCRelief предлага цялостен подход за развиване на предприемаческите умения и компетенции на ACCPs

Проектът ArtCRelief предлага цялостен подход за развиване на предприемаческите умения и компетенции на творците във всички области на изкуството и професионалистите в областта на културата (ACCP) и тяхната подготовка за следване на нови бизнес модели, основани на сътрудничество, нововъведения и дигитализация.


ArtCRelief възприема силно интерактивен и ангажиращ подход за обучение; ще използва практически методи, комбинирани с лесни за ползване технологии за дигитално обучение и дейности в мрежа. Подходът ще се основава на активно съвместно обучение, придобиване на знания по време на работа и размисъл върху този опит, разсъждения на базата на новата информация. Това ще бъде постигнато чрез работа по проекти, работа в екип, дизайнерско мислене (намиране на нови подходи за постигане на бизнес цели), решаване на проблеми и други ориентирани към процеса техники за обучение за възрастни. Този подход ще бъде интегриран в онлайн среда.

Основното въздействие върху творците/ACCP ще бъде: 

-повишаване на тяхната икономическа устойчивост, да могат да разграничат своите потоци от приходи, както и да преосмислят своя бизнес
-повишаване на компетентностите и способностите за стратегическо лидерство, бизнес моделиране, развитие и комуникация и обучение по предприемачество
-подобряване на техните знания, компетенции и умения за дигитална грамотност и други т.нар. меки умения (креативност, лидерство, комуникация, вземане на решения, управление на времето, преговори, изграждане на доверие, управление на конфликти).

Paint Cans
bottom of page