top of page

ArtCRelief Третата транснационална среща (TPM)

picture 1 KOK.jpg

6 Jul 2022

ArtCRelief Третата транснационална среща (TPM)

Третата транснационална среща (TPM) на нашия проект ArtCRelief по програмата „Еразъм+“ на ЕС „Развиване на предприемаческия и бизнес начин на мислене при артисти и творци от всички сфери на изкуството и професионалисти в областта на културата“ (ACCP) се проведе миналата седмица, на 5 и 6 юли 2022 в София, България! Срещата беше организирана и гостоприемно домакинствана от Съюза на българските художници (СБХ), включваше и социални събития с участието на всички партньори по проекта ArtCRelief: Forwardspace (FWS) (координатор), Университета на Патра (UPatras), Балканския институт по предприемачество (Balkien), Itinerari Paralleli (IP), Ulis Impresa Sociale Societa Cooperativa (Ulis) и GrantXpert Consulting Ltd (GX).


Срещата отбеляза финализирането на втория интелектуален резултат – IO2: Учебен материал за подготовката на ACCP за новата ера след пандемичната криза, и започването на следващите стъпки към реализирането на окончателния интелектуален резултат – IO3: Електронна платформа за обучение и сътрудничество за ACCP. Художници, културни и творчески професионалисти скоро ще бъдат поканени да тестват платформата и учебния материал и да се възползват от резултатите на проекта.


Проектът ArtCRelief има за цел да култивира предприемаческия и бизнес начин на мислене на творци от всички сфери на изкуството и културни и професионалисти в областта на културата, за да оцелеят чрез тях, като използват атрактивен материал за обучение, който ще бъде предоставен в платформа за електронно обучение и сътрудничество.


Consortium partners: 

bottom of page