top of page
ArtCRelief-Website Image 2-01.png

ArtCRelief

Entrepreneurial Empowerment for artists, cultural and creative professionals

 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия (ЕК). Тази публикация отразява само възгледите на автора и ЕК не може да носи отговорност за каквото и да било използване на съдържащата се в нея информация. 

A18

[Номер на проекта: 2020-1-ΕΕ01-ΚΑ227-ADU-093375]

За проекта

Проектът ArtCRelief се занимава с предизвикателствата, които ковид кризата постави пред творците във всички области на изкуството и професионалистите в областта на културата при продължаване на тяхната дейност, което води до необходимостта от адаптиране и превключване към  различни бизнес модели.
  • White Facebook Icon

For news and updates, subscribe to our newsletter today

Thanks for submitting!

bottom of page